A Special Annual Greeting

Hälsning från CYC:s hemsida: