Det är enkelt. Välj mellan 3 av följande alternativ att stödja oss på.

1.

Du vill bli fadder till verksamheten i CYC och bidra med en månatlig summa via Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn- och ungdomscentrum:

Använd: Plusgiro 59 84 28 – 1, Bankgiro 208-6254 eller Swish 1234476354

– Ställ gärna in din internetbank på överföring av den summa du vill ge ett bestämt datum varje månad. Gäller Bg och Plusgiro.

Till nya faddrar: Om du ger oss namn och mailadress/adress – får du också fortlöpande informationer om CYC och stiftelsen.

Vi använder oss inte av autogiro, det kostar för mycket.

2.

Du vill skicka pengar till CYC.

Använd: Plusgiro, Bankgiro eller Swish när du kan och vill.

Allt är naturligtvis lika välkommet!

För din information: CYC behöver kunna planera sin verksamhetsbudget utifrån det stöd de får, därför förespråkar vi regelbundenhet, fadderskap.

3.

Du vill skänka pengar till CYC för att hylla nära och kära eller kanske starta en insamling för ett bra ändamål.

Använd Plusgiro, Bankgiro eller Swish

Skriv gärna namn och adress/mailadress på personen insamlingen gäller.

– Sprid information om CYC och ge stiftelsens Plusgiro, Bankgiro eller Swishnummer till andra.