Activity report 2022.

Den engelska översättningen av verksamhetsberättelsen för år 2022 finns nu under menyn ”Verksamhetsberättelser”. Vi tackar Tina Adkins för översättningen.