Aktuellt från CYC

Bildspel från verksamheten vid al Bared Kindergarten (Förskolan i Naher al Bared – filial till Shatila) och från läsårsavslutningen där.

Klicka här:

Film från examen i Kindergarten Alma i Shatila. Texten lyder:

”Idag firar vi framgångarna för våra små barn och ser stolt deras första steg mot en ljus framtid. Ni är hoppet och framtiden, och må era hjärtan alltid vara fulla av mod och beslutsamhet.
Till vårt folk i Gaza, våra hjärtan är med er och våra böner för er upphör inte. Ni är ett exempel på orubblighet och envishet i livet, och trots alla utmaningar förblir ni hopp och ljus i denna världens mörker. Vi är alltid med er.”
Barnen håller upp skyltar för solidaritet med Gaza och med förhoppningar för framtiden.

Klicka här: (Filmen är 1:07 lång. Resten är svart.)

Nya bilder från den pedagogiska verksamheten vid CYC i Shatila och från högtidighållandet av 76-årsdagen av Nakba. Se länken Galleri här på hemsidan.

En hälsning från CYC via Abu Moujahed med anledning av att Kickan Einarssons familj och vänner skänkt pengar till CYC till hennes minne:

”En otroligt stor summa pengar, över 50 000 kronor, som vi kommer att ha stor nytta av. Vi kommer att köpa förbrukningsvaror till vårt löpande arbete (sportutrustning, material till ”pyssel”, hantverk, teckna, måla, skriva, diskutera, plantera mm) men också betala mellanmål, kläder till förskolebarnen (de har likadana typ ”förkläden” som föräldrarna då slipper skaffa) och inte minst för att betala timlöner till tillfälliga ledare.

Jag berättar för barnen om er styrelse och om alla faddrar och andra verkliga vänner till oss. Vi skickar kärlek till Kickans minne och till er alla som vi önskar lycka och ett långt och bra liv, ni förtjänar det.”