När staten Israel bildades 1948 tvingades 750 000 palestinier att lämna sina hem. Detta kallas al-Nakba – katastrofen. Drygt 100 000 av dem flydde till grannlandet Libanon.

I Libanon hamnade de i tolv olika flyktingläger. Till att börja med bodde man i tillfälliga tält. Men åren gick och flyktingarna fick inte återvända till sitt hemland, vilket de hoppats på. Då började man uppföra tillfälliga hus med med plåttak. Så småningom byggdes hus av betong.

I Libanon finns idag omkring en halv miljon palestinska flyktingar. Några rättigheter i värdlandet har de inte eftersom Libanon betraktar dem som ”gäster” i väntan på att de skall få återvända till sitt hemland. De saknar medborgarskap och medborgerliga rättigheter. De flesta yrken är förbjudna för palestinierna och arbetslösheten är mycket hög.