Artikel i tidningen Syre om Shatila

En artikel om Shatila från tidningen Syre där Abou Mujahed och CYC är med.

Shatilas unga utan framtidshopp