CYC-besök i samband med Fredsloppet

Även i år kom Abu Mujahed till Fredsloppet och för att besöka faddrarna. Med sig hade han sina två medarbetare Ryan och Muhammed. Utöver Fredsloppet och faddermötet deltog de i olika aktiviteter och studiebesök.