Sedan 1997 driver ungdomar i lägret en fritidsgård för barn mellan 6 och 18 år. Shatilas Barn- och Ungdomscentrum – Children and Youth Center, CYC – leds av Abu Moujahed, 70-årig socialarbetare, tillsammans med äldre ungdomar, ungdomsledare och lärare. Före covid-pandemin och Libanons sönderfall kunde gården hålla stormöten på lördagar och då avhandlades arbetet i stort som smått – även föräldrar var välkomna.

Ett par hundra barn brukade regelbundet besöka gården före pandemin. Här fick de hjälp med läxor, kunde låna böcker i det stora biblioteket, lyssna på sagor eller delta i en diskussion, vara med i någon organiserad aktivitet eller utflykt, dansa, spela boll eller bara leka – ett privilegium, ingen självklarhet för barn som ofta måste arbeta för familjens överlevnad. Gården framför centret är den enda öppna platsen i lägret!

Gårdens målsättning är att hjälpa Shatilas barn och ungdomar att växa till starka unga människor. Demokrati och jämställdhet är inga tomma honnörsord utan det nav som allt arbete bedrivs kring. Barnens villkor är hårda. Fattigdom, arbetslöshet, trångboddhet, överfulla skolor, droger och kriminalitet gör det svårt för familjerna att värna sina barn. På CYC vill man kompensera, ingjuta självförtroende och tillit till varandra, träna de unga i kollektivt arbete och förmåga att lösa konflikter. Barnkonventionen är det FN-dokument man använder i försvaret av barnens rätt. ”Barn-till-barn-metoden” är modellen för att utveckla arbetet. Flickors lika rätt som pojkars är en röd tråd i verksamheten.

För femton år sedan ombildades organisationen CYC till ”The Children & Youth Association”, och startade ett vandrarhem, Youth Hostel, på femte våningen i huset i Shatila samt ett tvillingcentrum i flyktinglägret Nahr El-Bared i norra Libanon. I båda lägren driver CYC nu såväl skolstöd som fritidsgård och förskola (KG, Kindergarten). KG har blivit omåttligt populärt och drivs med utmärkt pedagogik och stort engagemang.

Den palestinska kulturen har en central plats: dans,sång, berättande. Drömmen att återvända till Palestina lever vidare genom generationerna.