Fadderbrev februari 2024

Bästa faddrar

Sammanfattning av ett samtal med Abu Moujahed:

Naturligtvis pratade vi om det förfärliga, pågående folkmordet i Gaza, det extrema våldet på Västbanken liksom om läget i Libanon och motståndet.

Kriget skapar nya allianser och mycket står på spel för alla parter i, och inblandade i, Mellanöstern. Mycket oroligt och hotfullt läge. Beslut måste snarast tas om Palestinas framtid. Palestinskt motstånd fortsätter att utmana Israels krigskabinett.

Om CYC:

  1. Italian Peace Association kommer inte att få pengar från “Council of churches in Valdes” för nya projekt I CYC, 2024. IPA har däremot själva lyckats samla in 7–8 000 dollars för löner för lärare.
  2. Kindergarten Alma och basutbildning till syriska barn som inte har skola fungerar bra.
  3. Nyligen hölls en workshop i CYC med Unicef och Welfare Association. Jag minns ej temat.
  4. En del aktiviteter inriktar sig på solidaritet med Gaza och bojkott av allt som kommer från Israel och USA. Många möten förekommer nu.
  5. UNRWA: För palestinier i Libanon blir det svårast med sjukvården och skolan om UNRWA inte har pengar. (Registreringen av nyfödda och ID-kort också, tänker jag).
  6. KG Alma hade renoverats inför höstterminens uppstart, med hjälp av pengar från Welfare Association. Nu har man upptäckt fusk vid renoveringen, färgen står inte emot den fuktiga, kalla vinterluften. Abu M kräver ommålning av de som kontrakterades för jobbet. Nu målas det igen. KG-barnen håller till i CYC-huset under tiden.
  7. KG Alma: Malake och Nancy delar på ansvarsuppgifterna. De besöker UNRWA-skolan och andra skolor tillsammans. De går på hembesök tillsammans. Och nu har de några kontakter med universitetet för att ett par ungdomar ska få lära sig franska och utveckla kontakten med CYC:s franska vänner.
  8. Nancy har ansvar för kontakten mellan CYC-barnen och Hammarkulleskolan. CYC hoppas att kontakten kan fördjupas inför årets insamling under Karnevalen och träff i samband med Fredsloppet.
  9. Jag berättade att Fredsloppet i år sker den 21 september. Abu Moujahed blev nöjd att det inte sammanfaller med minnesdagarna för Sabra och Shatila och vill jobba på att få visum, förhoppningsvis även för ett par unga personer från centret.

Ja det var allt för nu.

/ Eva

OBS! Jag skickar med information från Riksteatern om en pjäs som heter Kassettbanden. Föreställningen kommer att turnera i Sverige under från slutet av februari och under mars månad. Söndagen den 10/3 kl. 16.00 spelas den på Kulturhuset i Bergsjön, Göteborg. Den handlar till dels om Tal El-Zaatar, men mest om vad krig gör med människan.