Filmhälsning från barnen i Shatila till barnen i Hammarkullen

Barn från Hammarkulleskolan har samlat pengar till CYC i Shatila, bl a genom att baka och driva ett café under Hammarkullefestivalen. I höstas skickades en videohälsning till CYC:s barn och nu har dessa skickat ett svar.