Generösa minnesgåvor

Många av Kickans Einarssons anhöriga och vänner har hörsammat familjens ord i dödsannonsen att skänka pengar till CYC. När vi räknar samman summan av minnesgåvorna visar det sig att över 50 tusen kronor har skänkts till Stiftelsen för vidarebefordran till CYC. Pengarna kommer från över 80 poster, där varje post kan vara en eller flera personer, t ex familjemedlemmar eller en grupp vänner.

Pengarna kommer att göra stor nytta för barnen och ungdomarna i flyktinglägret Shatila.