Kort film från Shatila

3 min film från Shatila

Genom filmen kan du själv besöka Shatila och höra några barn i CYC formulera sina drömmar.

Filmen spelades in 2011,  således före krigen i Syrien och den stora flyktingvågen därifrån. Nu är Shatila trångt till bristningsgränsen. Vad gör det med barnen och deras tankar om rättvisa och en bra framtid?

Israel tillåter inte palestinska flyktingar att återvända hem, flyktvägarna till Europa är stängda. Arbetslösheten och fattigdomen ökar. Vilka alternativ återstår för barnen och deras familjer?

Engagera dig för dessa barn!