SHATILA-FLYKTINGLÄGER

”Jag vet inte varför bomber föll på mitt hus. Jag vet inte varför jag var tvungen att springa iväg så bråttom utan att ens ta med min favoritdocka. Huset som min farfar hade byggt finns inte längre kvar, och nu bor vi på en annan plats, alla lite staplade eftersom utrymmet är knappt; Här har vi inte elektriskt ljus på natten och vi måste tända stearinljus.

Jag vet inte varför men vi har alltid lite vatten och aldrig varmt och filtarna vi har räcker aldrig för kylan på vintern. Men det är inte mitt fel, jag svär, det är inte mitt fel att pappa inte har ett ben längre och att de inte tar honom till jobbet.

Det är inte mitt fel om mamma står i kö hela morgonen för att få något att äta och jag måste stanna hemma eftersom min lillebror måste tittas till; Jag har inte gjort något fel, jag skulle bara vilja lära mig läsa och skriva, jag skulle bara vilja studera.

De säger att det var de först, som stal vårt land, och så fortsätter de stora att hata varandra genom att göra krig. Men i slutändan bryr jag mig inte vem som är skyldig till allt detta, om det är vårt eller våra grannar, vill jag bara le tillsammans med mina föräldrar och leka, som alla barn.”

(”Jag är Shatila”, Luca Di Bianca. Palestinska flyktingläger. Beirut, Libanon. mars 2023)

Jag tackar de människor som fortsätter att köpa mina böcker och gör detta möjligt. Donationer i pengar, sport- och utbildningsmaterial, kläder och leksaker. Tack till barnen i skolorna i ”Asilo nel Bosco” i Ostia och Sant’Anna-institutet i Rom för de gåvor och teckningar som jag levererade till deras kamrater i flyktinglägren.

Donationer av mjuka leksaker och leksaker till barnen i skolan som drivs av ”Children and Youth Center (CYC)”, en icke-statlig organisation som ligger i flyktingläger för att försvara barns rätt att studera och leka säkert.

flyktingläger är en bosättning som ursprungligen etablerades för palestinska flyktingar 1949 som ett resultat av upprättandet av staten Israel. Sedan det syriska inbördeskriget bröt ut har flyktinglägret tagit emot ett stort antal syriska flyktingar. Den uppskattade befolkningen är cirka 25 000. Flyktinglägret är ökänt för massakern 1982, då libanesiska Falangister med den israeliska arméns medverkan dödade cirka 3 500 civila, främst palestinier och libanesiska shiiter, med ursäkten att det fanns terroristceller från PLO (Palestine Liberation Organization).

Nedan, utsikten från fönstret i mitt ”rum”

Palestinska och syriska barns leenden vid leverans av gåvor och teckningar från våra barn på dagis i Asilo nel Bosco i Ostia och Sant’Anna-skolan i Rom.

Abu Moujaed, chef för barn- och ungdomscentret, i hjärtat av Shatila.

FÖRE AVRESAN…

Skolmaterial och mjuka leksaker skänkta av barnen i första, andra, tredje, fjärde och femte klass i Sant’Anna-skolan i Rom under berättandet med singer-songwriter Frank Polucci.

Skolmaterial skänkta av barnen i förskola och grundskola i Asilo nel Bosco di Ostia under mötet för en berättande tillsammans med singer-songwriter Frank Polucci.

Andra donationer som mottagits och levererats: kläder, skolmaterial, mjölkpulver och fotbollar.

OM ”BARN OCH UNGDOMSCENTRET”

Center for Children and Youth (CYC) grundades 1997 och erbjuder utrymme för barn och ungdomar från flyktinglägren Shatila och Nahr el-Bared att utveckla sin potential. CYC är en icke-statlig organisation och vänder sig till alla nationaliteter som bor i lägret, inklusive många syriska och libanesiska barn. Vi anser att alla barn och ungdomar har rätt att lära sig och leka, på ett tryggt sätt.

Palestinska barns fattigdomsproblem förvärras av isolering och avvisande från värdlandet. Bland kränkningarna av medborgerliga rättigheter är palestinier som bor i Libanon förbjudna att äga eller ärva egendom och är uteslutna från de flesta yrken. Om levande mardrömmar skapar förbittring och frustration, vad händer när barn också berövas sina drömmar?

När det gäller flyktinglägret Shatila existerar det främst på grund av den palestinska utvandringen 1948; Vid den tiden tvingades över 700 000 människor lämna Palestina på grund av sionistisk aggression. År 1982 var Shatila-lägret platsen för massakern på män, kvinnor och barn från Sabra och Shatila, utförd av Falangister och övervakad av de israeliska väpnade styrkorna.

CYC fungerar

Children and Youth Center (CYC) är en icke-statlig organisation som ligger i de palestinska flyktinglägren Shatila, Beirut och Nahr el-Bared. Vi arbetar under den internationella barn- och människorättskonventionen i samarbete med UNICEF, UNESCO, Rädda Barnen (Sverige) och andra barnskyddare, för att försvara barnets rätt till lärande och lek, på ett säkert sätt. Ytterligare stöd kommer från en mängd andra intresserade organisationer och individer.

För det första är CYC en livlina för många av de mest missgynnade ungdomarna i Shatila och Nahr el-Bared-lägret. CYC använder barn-till-barn-undervisningsmetodik och ger individen kunskap om mänskliga rättigheter och barn. Vi arbetar för att hjälpa till att skapa framtida generationer som är medvetna och ansvarsfulla, kapabla och beslutsamma, att bidra positivt till sitt samhälle och samhället som helhet.

CYC grundades 1997 och ger vägledning och utrymme för ungdomar från de två lägren att utveckla sin utbildning, färdigheter och fantasi. Vi strävar efter att tillhandahålla de viktiga verktyg, information och möjligheter som krävs för självuttryck, självupptäckt och självutveckling, för en miljö där alla barn och ungdomar i Shatila och Nahr e-Bared kan driva och förverkliga sina drömmar.

CYC erbjuder ett brett utbud av utbildnings- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar från sex till arton år. Verksamheten följer en metod för aktivt lärande, som i sin tur stöder ungdomscentrets mål och ideologi, inklusive barns och ungdomars faktiska deltagande i tillämpningen av deras centrum. Centret fungerar också som en social mötesplats där åldersgrupper kan träffas, interagera och lära av varandra informellt, såväl som formellt.

CYC:s framgång är samarbetet mellan dess medlemmar, vuxna och barn. Barnkommittén – en demokratiskt vald barn- och ungdomsnämnd – deltar i alla beslutsprocesser och har en aktiv roll i förvaltningen av centrets vardag och i planeringen av dess framtid.

De palestinska barnen i Shatila är 3:e och 4:e generationens palestinska flyktingar. Dessa unga människor föddes och växte upp mitt under det senaste libanesiska inbördeskriget och massakern i Sabra och Shatila. Deras familjer har kommit långt sedan de tvingades lämna Palestina till al-nakba – ”katastrofen” – 1948. Nu måste unga människor återuppta den resan och fortsätta sökandet efter en väg hem.