Minnesord Kickan Einarsson från styrelsen

28 maj 1950 – 7 april 2024

Kickan gick hastigt bort, ´mitt i steget´. Vi chockades av beskedet. Kickan den glada, vänliga, engagerade och kunniga vännen med hjärtat till vänster, ständigt inblandad i något kollektivt och solidariskt kommer inte att arbeta med oss mer.

Stiftelsen till stöd för CYC startade år 2000. Vi sprider kunskap om situationen för Libanons palestinaflyktingar, samlar in pengar genom fadderskap, och skickar ca 300 000 kr årligen till verksamheter där. Kickan var fadder när hon började arbeta i styrelsen för nio år sedan.

I CYC tar hundratals barn tar årligen del av skolstöd, bibliotek, fritidsverksamhet, sommaraktiviteter, dabke-dans, lekar, firande av palestinska högtider med mera.

Kickan var lärare och följde med intresse CYC:s verksamhet till stöd för skolbarnen. De arbetar med läxhjälp och extra lektioner för att förhindra tidiga avhopp och för att de många som på grund av fattigdom och oroligheter har missat tid i skolan ska klara sig bättre i det hårda, libanesiska samhället. De flesta familjer saknar medborgarskap i landet, vilket bland annat medför stor arbetslöshet.

Kickan reste till Libanon år 2019 tillsammans med en grupp vänner till CYC. De guidades där av Abu Moujahed, CYC:s grundare och ledare, och såg barnens usla villkor i lägren. Efter resan fortsatte Kickan samarbetet med personal på ungdomsgården Mixgården och på Hammarkulleskolan (båda i stadsdelen Hammarkullen, Göteborg). De har utvecklat en fin och kreativ kontakt mellan barnen här och i lägren.

Kickan brukade vara funktionär under Fredsloppet som arrangeras av Proletären FF. Abu Moujahed brukar komma till Göteborg, ensam eller med en liten delegation unga från CYC, för att delta. Stiftelsen passar då på att sprida kunskap om läget i Libanon. Kickan var en del av det arbetet och följde gästerna till skolor och föreningar och knöt kontakter.

Vi träffades senast den första mars i år då vi hade årsmöte och bland annat pratade om hur Israels folkmord i Gaza också påverkar människor i flyktinglägren. Allt hänger samman. Kriget påverkar hela Palestina. Det handlar om deras framtid.

CYC saknar Kickan enormt, de har förlorat en av de viktiga vuxna som lever långt borta från deras vardag men som ser dem och solidariskt ger dem sitt stöd.

Vi saknar innerligt vår engagerade vän i styrelsen.

Charlotte Wiktorsson, Peter Rosenberg, Nestor Verdinelli, Eva Hammad