Naqba och Palestinakartan

Nu är det 68 år sedan två tredjedelar av det palestinska folket fördrevs från sitt hemland. Israel utropade sig på beslagtagen mark bland annat i Galiléen och därifrån kommer många av de ca 400 000 flyktingarna som nu lever i Libanon, hälften av dem fortfarande i flyktingläger.

I CYC arbetar barnen och ungdomarna med att söka sina rötter. Berättelserna om hembyn som mor- och farföräldrar har givit sina barn och barnbarn, ja till och med barnbarnsbarn, förs vidare liksom drömmen om återvändandet.CYC och Palestinakartan