Shatila är ett palestinskt flyktingläger i Beirut, Libanon. Det uppstod när palestinierna tvingades fly i samband med bildandet av Israel 1948. Man lever under svåra omständigheter på en liten yta. Befolkningen har ökat med tiden och nu bor 23000 människor på en halv kvadratkilometer. Trångboddheten är uttalad, gränderna är trånga och mörka, vatten, el och avlopp fungerar bristfälligt.

CYC, Shatilas Barn- och Ungdomscentrum, är en ljuspunkt. Det bildades 1997 och har sedan år 2007 även verksamhet i flyktinglägret Nahr El-Bared i norra Libanon. Verksamheten drivs av äldre ungdomar med stöd av socialarbetare, ungdomsledare och lärare. CYC har lägrets enda öppna yta där barn kan leka. Centret har även bibliotek och lokaler för läxhjälp samt driver förskola och kulturaktiviteter.

Insamlingsstiftelsen Shatilas barn- och ungdomscentrum arbetar för att stödja CYC:s verksamhet ekonomiskt. Sedan år 2000 skänker våra faddrar regelbundna bidrag vilket ger CYC förutsägbarhet. Kom med du också och bli fadder – regelbunden månadsgivare. Vi är även tacksamma för tillfälliga gåvor.