När covid-pandemin slog till också i Libanon beordrade myndigheterna alla skolor och alla andra sociala organisationer att stänga ned sin verksamhet. Att organisera stödundervisning för skolbarnen på distans blev nu CYCs huvuduppgift – lärare på distans, barn på distans i mobiler! Resultatet blev vacklande och förutsatte föräldrar som kunde hjälpa till, fungerande el och internet samt läsro i hemmen. En generation barn höll på att gå förlorad. Efter något år tog då CYC steget att, med föräldrarnas stöd och medgivande, återöppna centret – mot regeringens påbud.

Libanons offentliga skolor är fortfarande stängda, en följd grund av landets krisande ekonomi. De palestinska barnen går i överfulla UNRWA-skolor (FN-organet för palestinaflyktingar) men de syriska-palestinska familjer som under kriget i Syrien sökt sig till Shatila har inga skolor för sina barn. Stödundervisning och läxhjälp är därför, liksom tidigare, kärnan i verksamheten. Fotboll, dans, lek och möten är tillbaka. Steg för steg försöker man långsamt återta de gamla aktiviteterna vid sidan av stödundervisningen. Än verkar det dock långt till sommarläger i bergen och veckolånga work-shops.