Tack och Gott Nytt År från CYC

Bästa fadder
Vi gjorde en resa till Libanon i slutet av oktober och träffade Abu Mujahed, de unga ledarna, andra ansvariga och naturligtvis många barn och unga. Vi besökte studierummen för stödundervisning och såg duktiga lärare gnugga barnen i engelska, arabiska, matte och naturorientering. Vi njöt av träningspass med Dabke-dansarna – vi fick även uppleva en fartfylld uppvisning – och vi hängde med när fotbollsspelarna (barn och ungdomar, tjejer och killar) tränade och såg deras lycka när de jagade bollen på en öppen yta. Planen hyrs timme för timme och det är värdefull tid.
Själva centren är fina lokaler i båda lägren. I Shatila har en upprustning genomförts i de lokaler där barnen vistas inklusive samlingssalen, biblioteket, som används för workshops, möten, barnens hantverk och andra aktiviteter. Vandrarhemmet, Guest House, är nymålat och välskött. I Nahr el Bared är studielokalerna luftigare, lekytan större och lägret är lugnare än Shatila. Hälften är återuppbyggt, resten ligger i ruiner bakom murar. Hela lägret är slutet, libanesiska armén har checkpoints för in- och utpassage. Vi fick tillstånd för en dag.
CYC Shatila har kommit vidare i arbetet med att bygga en förskola (där säger man KG förkortning av tyskengelska ordet kindergarden) intill centret. Det ska bli 4 våningar högt och ha takterass för utevistelse. Barn mellan 3 – 5 år ska leka, måla, sjunga, dansa och träna siffror och bokstäver och det sociala samspelet inför skolstarten.
Det är också en ekonomisk fråga. CYC behöver egna inkomster. De palestinska flyktingarna är innerligt trötta på att tvingas vara beroende. De är ju inte tillåtna ett medborgarskap och får inte arbeta inom ett 70-tal yrken. De får inte äga land eller fastighet, företag eller jordbruk. Så för att driva en ideell organisation, som CYC, krävs det att man knackar på dörrar och förväntas det att man så att säga ”står med mössan i handen”.
Men CYC vill också gå sin egen väg. Ha en aktivitet som ifrågasätter, som stärker de palestinska barnens kulturella band till Palestina, som ger flickor och pojkar samma rättigheter enligt Barnkonventionen, som låter de unga utvecklas genom att komma utanför flyktinglägrets trångboddhet och mängder av problem och delta i det övriga samhällets bokmässor, maratonlopp, politiska möten och utflykter till platser med snö eller hav och andas renare luft.
Barnen och ungdomarna i CYC Shatila och Nahr el Bared skickade med oss sina hjärtligaste hälsningar och varmaste tack till alla er som bidrar till den verksamhet som så fint lyser upp deras tillvaro i flyktinglägret och berikar deras fritid.
Utan dina pengar skulle tillvaron vara betydligt tuffare. Den förutsägbara summan de får genom fadderskapet bidrar i högsta grad till livsglädje för barn som verkligen lever i en urban misär. Du är en hjälte med din insats till CYC!
ETT STORT TACK FÖR ALLT DU BIDRAGIT MED UNDER 2017 OCH ALLT GOTT INFÖR 2018 ÖNSKAR BARNEN OCH UNGDOMARNA I CYC OCH VI I STIFTELSESTYRELSEN INSTÄMMER.
(Eva och Néstor reste tillsammans med faddrarna Anna och Frida)