Insamlingsstiftelsen grundades år 2000 i Göteborg, för att:

1) Ge stöd till Children and Youth Center i det palestinska flyktinglägret Shatila i Beirut.

2) Sprida information om hur situationen är för barn och unga som växer upp i palestinska flyktingläger i Libanon.

Hur arbetar stiftelsen?

Vi anordnar möten för att ge information och vi skickar löpande ut fadderbrev om situationen. Framför allt samlar vi vänner till det palestinska folket, vi kallar dem faddrar. Tack vare faddrarnas månatliga gåva kan vi stödja verksamheten. Vi är idag drygt hundra faddrar och fadderfamiljer. Tillsammans med andra tillfälliga gåvor vi får in skickar stiftelsen runt 300 000:- årligen till gården.

För barnen och föräldrarna är det också en stor sak att människor långt borta i Sverige tänker på dem och är med dem!

Insamlingsstiftelsen är fristående och oberoende. De insamlade medlen går oavkortat till verksamheten i Libanon, borträknat endast Plus- och Bankgiroavgifter samt revisorsarvode. Vi är registrerade hos Länsstyrelsen Västra Götaland, kostnader för deras registerhållning och tillsyn samt för hemsidan tas av andra medel.

Stiftelsens medlemmar är dess styrelse, dvs vi fem undertecknare. Vi anlitar auktoriserad revisor, enligt länsstyrelsens föreskrifter.

Vill du vara med och stödja verksamheten som fadder (regelbunden månadsgivare) är du hjärtligt välkommen! Vi och barnen är självklart glada också för alla bidrag.

Stiftelsens styrelse:

Eva Hammad ordförande

Kickan Einarsson

Peter Rosenberg

Nestor Verdinelli kassör

Charlotte Wiktorsson