Vi simmar med Gaza

Vi simmar för Gaza

Den 26 augusti 2023 deltog ett antal barn och ungdomar från Barn- och ungdomscentret i den internationella solidaritetskampanjen med Gaza för att häva belägringen, för friheten och självständigheten – Vi simmar med Gaza.

De åkte från Shatila-lägret till kusten i Beirut, simmade och hissade den palestinska flaggan. De förde fram slagord som krävde solidaritet med barn och människor Gaza vilka står ståndaktiga inför den sionistiska ockupationen, och fördömde medverkan i, och tystnad om blockaden mot och morden i Gaza och Palestina i allmänhet.