Brev från CYC

Kära faddrar

Det stormar kring och med Palestina. Ett oresonligt, inhumant israeliskt våld gör vardagslivet till ett helvete för väldigt många palestinier, oavsett politisk tillhörighet, kön, ålder, yrke, klass etc. De beskjuts, bombas, fängslas, skadas. Deras hus förstörs, land beslagtas och odlingar rivs upp. Bosättare och israelisk militär samarbetar för att förpesta det dagliga livet för skolbarnen. Pengarna till flyktingarna I flyktinglägren dras in (USAs pengar framför allt, dock utgjorde de en övervägande del av UNRWAS budget).

Trump drar i trådar för att ge landet Palestina till Israel – om inte tillräckligt stora protester uppkommer. Det finns lite tecken på protester bland vissa EU-ledare, och bland arabfolken just nu särskilt i Algeriet och Sudan men också BDS-rörelsen och alla organisationers och enskildas viktiga engagemang mot israels apartheid, rasism och folkförföljelse.

Men Netanjahus valseger visar på ett jättestarkt stöd bland israeler att vilja ta ifrån palestinierna sitt land.

I Libanons flyktingläger råder rädsla och stark oro. Shatila har det svårt som ni vet. Där finns engagemang och hopp, CYC t ex, men också motsatsen – och där lider barnen den svåraste nöden. De nekas tilltron till att få bli starka vuxna som kan delta i samhället. De förskjuts mot allt större segregation, lägre eller inga chanser till utbildning med allt vad det innebär. Usel ekonomi vilket driver redan fattiga familjer i botten.

Det kom ett brev från Abu Mujahed till oss nyligen. Han skriver…

”… our staff number now is the minimum, all are doing their best with low salaries, I am working instead of 3 persons, out of the shortage of fund for next year… We are trying to reorganize our administrative work, but still need to get little more income to cover salaries”.

Abu Mujahed vill inte bara beskriva problemen men man anar ju oron för vad som ska ske inom kort i landet Libanon och med flyktingarna. Ekonomin är kanske det största bekymret men andra mörka hotfulla krafter skuggar tillvaron. Blir det krig? Han fortsätter i brevet…

”…I don’t know what is waiting Lebanon and the region… We are in economical war, The Lebanese Government is talking about the threat of State Bankrupt. USA is punishing everybody by the name of Iran and Hezbollah, many political organizations are facing financial problems”.

Ekonomin för flyktingarna är katastrofal. Mer från brevet…

”…There is methodological policy of drying the sources of the region. PLO is complaining that no money, Gaza from the beginning suffering, and the Director of UNRWA told us two weeks ago that if they didn’t receive the shortage of fund UNRWA can go on further than the coming May…”

Abu Mujahed och CYC får varje år en översatt (engelska) och uppskattad version av Stiftelsens Verksamhetsberättelse:

It is good to receive your annual report. Last year was filled of activities… and communications. All in all lot of energy and commitments.

Your Foundation fund to support CYC  is very essential!

Thank you all for the 33040 $ which is equal to the quarter of the total income of CYC in 2018 (24.88%)!

It is really very important to the sustainability of CYC services to the poor Palestinian, Syrian refugee children and Lebanese, because CYC doesn’t discriminate or differentiate among the children…

Aktiviteter och bilder från CYC kan du alltid läsa om på stiftelsens Facebooksida som du hittar på orden ”Stiftelsen Shatila” och på CYCs egen hemsida (cycshatila.org).

Verksamhetsberättelsen, med ekonomisk redogörelse, för 2018 bifogas här. Den finns också på vår hemsida faddershatila.se

Tack för att du är fadder till denna verksamhet som inte längre får ta del av de internationella bidragen från de stora organisationerna. CYC hade tills för några år sedan bidrag från Save the Children Sweden (som gick upp i S t Ch Intenational, styrs av USAs regler) som en grund för verksamheten, men de får inte dessa pengar längre. Bidrag kommer numera från individer i Italien, England, Frankrike, USA, Kanada, Sverige och Arabiska vänner till CYC, som i solidaritet gör som vi – skapar en fond eller på annat sätt samlar ihop summor som skickas till centret. Vårt bidrag utgör nu en fjärdedel av budgeten (tidigare 10 %).

DU GÖR NÅGOT MYCKET VIKTIGT SOM BIDRAR TILL ATT GE BARNEN OCH UNGDOMARNAS VARDAGSLIV KVALITET OCH HOPP!

TACK, VARMT TACK! FÖR ATT DU BIDRAR.

FRÅGA GÄRNA BLAND VÄNNER OCH SLÄKTINGAR OM INTE DE OCKSÅ VILL BIDRA TILL EN VERKSAMHET DÄR 98 % AV PENGARNA KOMMER FRAM.

Så till sist. Fredsloppet i Slottsskogen, Göteborg, går av stapeln lördag den 21 september. (Anmälan på Fredsloppets hemsida). Då kommer Abu Mujahed hit. Förhoppningsvis kommer 4-5 ungdomar från centret med honom. Det hänger på pengar – biljetter, visum etc kostar pengar. Vill du bidra extra till att göra det möjligt för barn att komma hit under en vecka? – kontakta någon av oss.

Vi anordnar naturligtvis ett öppet faddermöte i anslutning till besöket. Återkommer med tid.

Senare i höst kommer en gruppresa till Libanon att besöka CYC. Många faddrar har anmält sig till den resan (Arne Malmberg och Birgitta Elfström arrangerar). Det blir spännande för dem och vi kommer naturligtvis att bjuda in till ett öppet faddermöte för att få ta del av deras intryck, berättelser och bilder.

Många Hälsningar till er alla från Stiftesestyrelsen

Charlotte Wiktorsson, Jane Mattsson, Kickan Einarsson, Nestor Verdinelli och Eva Hammad