Shatila barn-
och ungdomscentrum

Fristående och oberoende insamlingsstiftelse för barn- och ungdomscentret i Shatila, Libanon.

Bli fadder

Det är riktigt enkelt. Välj mellan 3 alternativ att stödja oss på.

Läs vidare →